KASUTAJALEPING

Vitamin Therapy veebilehe sisu, näiteks tekst, graafika, pildid ja muu materjal on üksnes informatiivne ja ei kujuta endast meditsiinilist nõuannet. Siin loetletud sisu ja teenused on ainult arvamused ja neid pole Terviseamet ega mõni muu valitsusasutus soovitanud ega kinnitanud. Sisu ei ole mõeldud asendama professionaalset meditsiinilist nõustamist, diagnoosimist ega ravi. Kui Teil on meditsiinilise seisundi kohta küsimusi, pöörduge alati raviarsti poole. Sisu, teenused ja tooted ei tohiks asendada varem saadud või tulevikus saadavaid meditsiinilisi nõuandeid.